Cieľom skautského programu je zlepšiť úroveň budúcej občianskej spoločnosti, najmä po stránke charakterovej a zdravotnej. Nahradiť sebectvo službou, vytvoriť z chlapca mravne i telesne silného človeka, ktorý by svoje schopnosti využíval pri službe blížnemu. 

„Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi. Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte dobré návyky pro život ve společnosti a svou další činností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země takové občany potřebuje.“

Václav Havel, disident, dramatik, esejista a prezident Česka a Česko-Slovenskej federatívnej republiky 1936 – 2011