Skauti na celom svete dnes oslavujú deň zamyslenia. Každý rok sa skupiny skautov zamýšľajú nad iným globálnym problémom a hlavnou myšlienkou tohtoročnej oslavy je ochrana životného prostredia a rodová rovnosť. Pomocou rôznych aktivít, ktoré na tento deň pripravila svetová organizácia skautiek (WAGGGS), sme si aj my vybrali niektoré s nich. Aktivity sa budú držať v línii kľúčových slov – SKÚMAJ, TRÉNUJ, KONAJ.

Začíname so slovíčkom SKÚMAJ. Úlohou dnešného dňa bude sa ísť prejsť do prírody a nafotiť čo možno najviac druhov rastlín a živočíchov. Potom sa v spoločnej diskusii porozprávame o tom, či sú tieto druhy rastlín a živočíchov pôvodné a ak nie sú, v čom naše prostredie cudzie rastliny a živočíchy ohrozujú.

Čítať ďalej