Opustený kláštor v obci Pruské sa v priebehu pár dní stal azylovým domom vďaka odhodlaniu
bratov františkánov a veľkému množstvu dobrovoľníkov. Budova bola dlhšiu dobu nepoužívaná a
bez zariadenia.
Keď v pondelok večer predstavený rehole ubytoval prvých utečencov z Ukrajiny, bolo už jedno
krídlo a základné vybavenie pripravené. V dvoch vedľajších dobrovoľníci stále skladali postele.
My sme mali tú česť byť tam, trochu im pomôcť a zažiť tú atmosféru spolupatričnosti, odhodlania
a vzájomnej pomoci.
Na dovybavenie azylového domu je potrebné ešte dokúpiť postele a základné vybavenie izieb –
vešiaky, police, komody na odloženie vecí pre ubytovaných.
Chceli by sme im s tým pomôcť, ale keďže nedisponujeme takým objemom financií, rozhodli sme
sa osloviť verejnosť, ktorá môže tiež pre tento konkrétny účel a prispieť takto svojou troškou ku
tomuto dielu.
Pozývame aj Vás, všetkých čo nás kontaktujete a pýtate sa ako by ste mohli konkrétne v týchto
dňoch pomôcť.

Otvorili sme pre tento účel transparentný účet, kde nám môžete zasielať finančné
príspevky.

Všetky vyzbierané financie budú použité na potreby tohoto zariadenia.
Z výzvy zverejnenej na stránke obce Pruské citujeme:
Rehoľa menších bratov Františkánov (v zastúpení pátrom Provinciálom) a Vysoká škola
sv. Alžbety Bratislava (v zastúpení Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH a prof.
MUDr. Krčméry, DrSc. ) a v spolupráci s obcou Pruské (v zastúpení starostom MUDr.
Viliamom Cíbikom, Phd.) a farským úradom Pruské (v zastúpení pánom farárom Mgr.
Jánom Rusnákom) si vás dovoľuje veľmi úctivo poprosiť o pomoc pri otvorení azylového
centra Pruské v priestoroch bývalého centra sociálnej starostlivosti.
My spoločne chceme poskytnúť strechu nad hlavou a základné vybavenie pre matky
s deťmi a starých ľudí. 
Celý list tu:
https://www.obecpruske.sk/?id_menu=0&module_action__54458__id_ci=387480#m_54458

Ubytovaním týchto ľudí, našich susedov z Ukrajiny, či už v tomto azylovom dome alebo v súkromí
v Seredi začína to náročnejšie obdobie. Musíme sa o nich aj postarať, zabezpečiť pre nich stravu,
oblečenie, deťom školu, školské pomôcky …
Ak chcete pomáhať pravidelne – sledujte výzvy tohoto azylového domu na linku :
http://www.frantiskani.sk/spravy/605/zbierka-darov-na-ukrajinu
A FB stránku našej charity
https://www.facebook.com/search/top?q=farská%20charita%20sereď
Prípadne ak nechcete len sedieť doma, ale aj pomôcť svojou dobrovoľníckou činnosťou – môžete
sa zaregistrovať na dole uvedenom linku ako dobrovoľník v Pruskom :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa17_umx9_UWbce47ENVQKhGz8_Y1GgXZLgoX4bJK0avRBPg/viewform

Hrdinovia dnešných dní nečakajú čo bude, ale aktívne konajú.
Krásny príklad spolupráce samosprávy v malej obce Pruské.
https://www.obecpruske.sk/?id_menu=0&module_action__54458__id_ci=387480#m_54458

Jana Javorová
82. Skautský zbor Polaris Sereď
Farská charita Sereď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here