Aj tento rok sa môžete rozhodnúť komu darujete svoje 2 % z daní !
 
Za Vaše 2 % sme každoročne veľmi vďační pretože nám pomáhajú pri našej činnosti a skautovaní.
Preto by sme Vás aj tento rok chceli poprosiť a zároveň vyzvať aby ste neváhali a svoje 2% darovali nám 82.zboru Polaris Sereď
V mene celého zboru ĎAKUJEME!